Home » Khoa học » Tại sao chuyển cây trồng chỗ khác phải chặt bớt cành

Trong thành phố, người ta thường xuyên phải di dời cây cối. Đối với một thân cây lớn, trước khi di dời sang một địa điểm khác, người ta thường phải chặt bớt cành cây.

 Có thể bạn sẽ cảm thấy kỳ lạ, tại sao lại phải chặt bớt cành cây trước khi di chuyển nhỉ ? Cây cối phải mất rất nhiều thưòi gian mới lớn được như vậy, chặt đi thì thật là đáng tiếc !

 Thực ra, đây là một biện pháp rất cần thiết để đảm bảo cây có thể tiếp tục phát triển ở địa điểm mới. Do trong quá trình di chuyển, không ít rễ cây sẽ bị đứt đoạn, ngay cả rễ chính đôi khi cũgn chỉ còn lạimột chút. Một khi rễ cây đã bị tổn htương, các cành cây và thân cây sẽ khó có thể có được lượng dinh dưỡng cần thiết. Ngoài ra, sau khi cây được chuyển đến địa điểm mới cũng cần một khoảng thời gian nhất định để kịp thích ứng, trong thời gian này, nếu cành lá càng nhiều thì lượng dinh dưỡng cần thiết sẽ càng lớn. Khi chức năng của rễ chưa hàon toàn được phục hồi sẽ dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng và cây sẽ bị chết khô. Do vậy, trước khi di dời cây cối cần chặt bỏ bớt cành lá, thậm chí là chặt bỏ toàn bộ thì mới có thể đảm bảo cây sẽ sinh trưởng tốt ở nơi trồng mới.

http://Thuviengiadinh.com

 

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống