Home » Tài liệu » Bài giảng Phép Cộng trong phạm vi 3
Bài giảng Phép Cộng trong phạm vi 3 được biên soạn và cung cấp bởi Thầy Lê Trung Hưng – Hiệu trưởng trường tiểu học BÊ TÔNG – Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Tây.
Bài giảng này được cung cấp rộng rãi theo yêu cầu của tác giả mà không bị hạn chế bởi chế độ Read – Only. Do đó, quý Thầy Cô được quyền chỉnh sửa nội dung bài giảng cho phù hợp.
 
Tải về tại đây : Phép cộng trong phạm vi 3
 
Tuy nhiên, nếu chỉnh sửa và sử dụng, CENTEA Data khuyến nghị quý Thầy Cô nên ghi rõ nguồn tài liệu tham khảo trong slide cuối cùng của mình nhằm tôn trọng công sức của các tác giả.

Theo Centea Data

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống